Choose language

Visma Connect's key take aways van de XBRL Europe 2023 conferentie

Visma Connect is dé specialist op het gebied van Standard Business en ESG Reporting en informatie-uitwisseling. Ook wij zien de immense waarde van data in deze tijd. Daarom vinden we het belangrijk om voorop te blijven lopen op dit gebied. We steken veel tijd en aandacht in de ontwikkeling van taxonomieën en andere methoden voor betrouwbare informatie-uitwisseling.

XBRL is de voorkeurstaal voor het uitwisselen van informatie tussen bedrijven en toezichthouders. Dankzij onze jarenlange ervaring met XBRL en informatie-uitwisseling kunnen wij tal van bedrijven en overheidsinstellingen goed helpen om te voldoen aan de groeiende vraag naar gestructureerde uitwisseling van duurzaamheidsgegevens door middel van geavanceerde technologie.

In dit blog

Lees hieronder verder 👇


New call-to-action


Afgelopen mei was Visma Connect aanwezig op de XBRL Europe 2023 conferentie in Rome. In dit blog geven we je de belangrijkste trends, inzichten en take aways van de XBRL Europe 2023 conferentie met de nadruk op duurzaamheidsrapportage, financiële rapportage en ESAP.

De toekomst van duurzaamheidsrapportage

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van veel bedrijven en instellingen. Vanwege het toegenomen besef dat duurzaamheid belangrijk is en ook vanwege wetgeving die verplicht om over duurzaamheid te rapporteren.  Dit brengt grote verandering met zich mee op het gebied van duurzaamheidsrapportages: 

ESRS als facilitator in het delen van ESG-gegevens

Veel aandacht was er voor de European Sustainability Reporting Standards (ESRS), de standaarden die de uitwisseling van duurzaamheidsinformatie moeten gaan vereenvoudigen. Binnen EFRAG is de eerste blauwdruk van de ESRS-taxonomie al besproken. Het doel is om tot een consistente structuur voor duurzaamheidsrapportage te komen. Volgens Richard Bössen en Andrea Giannini van EFRAG zijn de rapportageverplichtingen onder het ESRS in 12 afzonderlijke delen gestructureerd, die allemaal terugkomen in de taxonomie, en blijkt hieruit de ambitie om tot gestandaardiseerd en gedetailleerd ESG-rapportage mechanisme te komen. Daarnaast bevat de taxonomie 'getypeerde dimensies' om entiteitspecifieke en moedermaatschappijspecifieke concepten voor informatieverschaffing vast te leggen. Dit beperkt de noodzaak tot uitbreidingen van de taxonomie als er toch meer gedetailleerde gegevens nodig zijn. 

EU Taxonomieverordening, artikel 8

Tijdens de conferentie zagen we ook hoe de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), om greenwashing te voorkomen, werkt aan het integreren van de vereisten van artikel 8 van de Taxonomieverordening. Artikel 8 van de Taxonomieverordening is van toepassing op financiële en niet-financiële ondernemingen die volgens Richtlijn 2014/95/EU een niet-financiële verklaring in hun jaarverslag moeten opnemen. De richtlijn heeft betrekking op de manier waarop entiteiten van openbaar belang moeten voldoen om als ecologisch duurzaam te worden aangemerkt.

Verwachte release voor de IFRS Sustainability Disclosure Standards

Owen Jones van de International Sustainability Standards Board (ISSB) meldde dat naar verwachting de International Financial Reporting Standards (IFRS) voor duurzaamheidsinformatie S1 en S2 nog in juni 2023 ter beoordeling worden vrijgegeven. IFRS S1 en S2 zijn de eerste twee IFRS Sustainability Disclosure Standards die door de ISSB zijn ontwikkeld als een wereldwijde basis voor duurzaamheidsgerelateerde informatieverschaffing.

Ontwikkelingen op het gebied van financiële rapportage

Zoals we door de jaren heen elke keer weer zien, blijft ook het vakgebied van de financiële verslaglegging voortdurend veranderen. Voornamelijk dankzij technologische ontwikkelingen, nieuwe of veranderende wet- en regelgeving en behoeften van stakeholders.Twee van de belangrijkste trends op het gebied van financiële rapportage die aan bod kwamen op XBRL 2023 zijn: 

Update over ESEF taxonomie 2023

Het European Single Electronic Format (ESEF) is een standaard voor het uitwisselen van financiële gegevens. De European Securities and Markets Authority (ESMA) meldde dat er dit jaar geen nieuwe taxonomie-updates voor ESEF-rapportage worden verwacht. Dit betekent dat er dit jaar geen wijzigingen van de 2023 IFRS taxonomie in de ESEF-rapportage zullen worden opgenomen.

Updates voor de ESEF-rapportage handleiding 2023

De ESEF-handleiding voor verslaglegging, die ondernemingen voorziet van richtlijnen bij het opstellen van financiële jaarverslagen, is toe aan een update. De nieuwe versie wordt voor de zomer verwacht en is bedoeld voor het boekjaar 2023. Het is nog niet zeker dat het bijgewerkte ESEF Reporting Manual de problemen met betrekking tot granular block tagging, een complex en - voor velen - ondoorzichtig aspect van data tagging in de financiële verslaglegging, gaat aanpakken.


Top 7 reasons

Top 7 redenen waarom organisaties geen gebruikmaken van LCNC-integratieplatforms en hoe je de risico's kunt beperken als ze dat wel doen

Low-code/no-code (LCNC) platformen zijn ontwrichtend voor vele facetten van een bedrijf: van het veranderen van de manier waarop applicaties worden ontwikkeld, tot het helpen van start-ups om sneller de markt te bereiken, tot het veranderen van het bedrijfsmodel zodat architecten en ontwikkelaars weinig tot geen training nodig hebben om aan de slag te gaan en waarde toe te voegen aan het platform vanuit een commercieel standpunt. Lees meer.


Lancering ESAP 

Petr Wagner van de Europese Commissie sprak de verwachting uit dat het ESAP (European Single Access Point)het centrale knooppunt zal worden voor het opvragen van jaarverslagen van alle genoteerde instellingen in Europa. De lancering hiervan staat gepland voor eind 2024. Toegang tot en het opvragen van informatie via ESAP zal gratis zijn, zodat iedereen inzicht kan krijgen uit de openbaar gemaakte gegevens zonder hiervoor kosten te maken.

Accelerating Digital Reporting

Wil je meer weten? Bekijk dan de opname van het webinar "Accelerating Digital Reporting", waarin we dieper ingaan op de belangrijkste trends, inzichten enlearnings van de XBRL Europe 2023-conferentie in Rome.

In dit webinar gaan Sander 't Hoen, Taxonomy Development Lead bij Visma Connect, en Praveen Dara, Senior Product Owner, in op de trends en ontwikkelingen in rapporteren aan toezichthouders, bespreken ze de impact van digitalisering op ontvangende partijen XBRL-formaat en hoe Visma Connect autoriteiten kan ondersteunen bij gestandaardiseerde rapportage.

Related blog posts