Choose language

Cloudwatervrees overwinnen: de overstap naar de publieke cloud

De beveiliging van data is belangrijk voor elke organisatie, aangezien datalekken grote gevolgen kunnen hebben, waaronder schade voor klanten, boetes en mogelijke reputatieschade. Voor overheidsorganisaties is het zo mogelijk nog belangrijker, gezien de gevoeligheid van de gegevens waarmee ze werken en de belangrijke rol die ze spelen in onze samenleving. Als gevolg hiervan hadden dergelijke organisaties lange tijd slechts twee opties: on premise systemen of de private cloud gebruiken. Hier begint echter verandering in te komen.

In deze blog

Lees hieronder verder 👇

Overcoming koudwatervrees

Eind 2022 is in Nederland het Rijksbreed Cloudbeleid goedgekeurd. Dit beleid zet de voorwaarden uiteen waaronder overheidsinstanties (enkele uitzonderingen daargelaten) gebruik mogen maken van publieke clouddiensten. Ondanks de invoering van dit nieuwe beleid zijn veel instanties nog altijd huiverig om publieke cloudtechnologie te omarmen. Dit wordt vaak 'cloudwatervrees' genoemd.

Deze term verwijst naar de angst om als organisatie gebruik te maken van de publieke cloud wanneer men er niet volledig van overtuigd is dat gegevens of systemen veilig zullen zijn. Terwijl nieuwe bedrijven al veel gebruikmaken van publieke cloudtechnologie, vinden oudere organisaties het vaak lastig om deze technologie te vertrouwen.

Waarom wij publieke cloud gebruiken?

Visma Connect heeft haar strategie opgebouwd rondom cloudtechnologie. Onze reis begon ooit met virtualisatie, waarna we de overstap maakten naar de private cloud en later de publieke cloud. Deze strategische verschuiving is van cruciaal belang geweest voor de ontwikkeling van ons bedrijf en de innovatieve oplossingen die we vandaag de dag bieden. We geloven stellig in de voordelen van de publieke cloud voor onze klanten. De belangrijkste redenen vatten we hieronder samen. Een uit gebreidere technische uitleg is te vinden in ons blogartikel Visma Connect gelooft in de kracht van de publieke cloud.

 

Waarom publieke cloud

Wat Visma Connect doet

Gedeelde veiligheid en verbeterde bescherming

Gedeelde verantwoordelijkheid, schaalvoordelen

Naleving van Visma Cloud Delivery Model (VCDM) leidt automatisch tot ISO27001 en ISAE 3402 Type II-certificering 

Regie op data & naleving van de AVG

Je kunt kiezen waar gegevens worden opgeslagen en hoe deze worden verwerkt

Gebruik van Europese datacenters en EU-principes m.b.t. 'pushing' en 'pulling' van gegevens

Vendor lock-in vermijden

Containerisatie maakt het eenvoudiger om van provider te wisselen

Softwarecomponenten selecteren met een exitstrategie in gedachten

Managed services

Snellere implementatie en time-to-value, lagere kosten

Voer kosten/baten-analyses uit van managed services op basis van de specifieke benodigde oplossing 

Serverless technologie

On demand beschikbaar, kosteneffectief bij geringe of fluctuerende datavolumes 

Bepaal wanneer serverless technologie te gebruiken en wanneer clusters te configureren - neem verwachtingen m.b.t. datavolumes mee in het ontwerp van oplossingen en vergelijk verwacht en werkelijk datagebruik

Flexibele schaalbaarheid

Services worden dynamisch op- en afgeschaald om aan de load te voldoen, dit verlaagt kosten en de CO2-uitstoot

Kies tools met het oog op service- en operationele kosten

Duurzame oplossing

De grote publieke cloudproviders hebben een lager electriciteitsverbruik en lagere emissies. Daarnaast hebben ze ambitieuze klimaatdoelen 

Bepaal wanneer serverless technologie te gebruiken en wanneer clusters te configureren - neem de emissiedoelen van klanten mee in het ontwerp van oplossingen

Koplopers in de bankensector

Waar het gebruik van de public cloud vroeger als te riskant werd gezien, zijn deze tegenwoordig aantoonbaar veilig, zelfs voor sterk gereguleerde sectoren. Kijk bijvoorbeeld naar de bankensector. De overstap van deze sector naar de publieke cloud had nogal wat voeten in de aarde. Strenge veiligheidseisen en de gevoelige aard van financiële gegevens vroegen om een voorzichtige aanpak. Banken hebben deze overstap kunnen maken door robuuste encryptieprotocollen te implementeren, zich te houden aan strenge beveiligingsstandaarden en door gebruik te maken van de geavanceerde beveiligingsinfrastructuur van de cloudproviders. Deze factoren, samen met de schaalbaarheid en de kostenefficiëntie van de cloud, wogen uiteindelijk zwaarder dan de aanvankelijke zorgen en baanden de weg voor de succesvolle migratie van veel financiële instellingen. Ohpen, bijvoorbeeld, ontwikkelde 's werelds eerste platform voor basisbankdiensten waarbij alle data in de cloud worden opgeslagen. Andere koplopers zijn Raisin Bank, één van de eerste Duitse banken die volledig in de cloud werkt, en Capital One, de eerste grote financiële organisatie in de VS die volledig is overgestapt naar de publieke cloud.

Conclusie

We zijn ervan overtuigd dat het gebruik van de publieke cloud voordelen oplevert voor onze klanten. Onze systemen blijven betrouwbaar, beschikbaar en beveiligd, terwijl de kosten en de uitstoot van broeikasgassen dalen. Onze kennis en ervaring om een publieke cloudomgeving te bieden die net zo veilig is als een private cloud, maakt het mogelijk voor een bredere groep klanten om deze overstap te maken. 

Neem gerust contact op

Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Onze experts horen graag van je en willen je helpen om je zakelijke leven gemakkelijker te maken.

Neem contact op

Related blog posts