Choose language

Centre of Excellence Data Sharing & Cloud: Visma Connect bij de koplopers in dataspaces

Visma Connect is één van de negen bedrijven die vooroplopen bij de adoptie van Dataspaces in Nederland. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van het Centre of Excellence Data Sharing & Cloud (CoE-DSC). Visma Connect bevindt zich hiermee in de voorhoede van service providers die organisaties die data willen ontsluiten of delen verder kunnen brengen.

Dataspaces zijn communities waarin data wordt gedeeld met partners in een ecosysteem, waarbij de eigenaar van de data zeggenschap over deze data behoudt. Data Spaces zijn een nieuwe en innovatieve manier om data te delen voor bedrijven en overheidsorganisaties. 

Het CoE-DSC is een samenwerkingsverband van vooraanstaande Nederlandse organisaties op het gebied van technologie-, data- en cloud vraagstukken. Deelnemers zijn prominente organisaties zoals de Data Sharing Coalition, de werkgroep datadeling van de Nederlandse AI Coalitie en de Gaia-X-Hub NL. Het CoE-DSC is een centrale hub met als missie de waarde van het delen van data te ontsluiten. TNO is de voortrekker van het CoE-DSC en wordt daarin ondersteund door INNOPAY . Het initiatief wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Europese Data Strategie

Dataspaces spelen een cruciale rol in het streven naar één interne Europese markt voor data en zijn daarmee een belangrijke pijler onder de Europese Data Strategie die in 2020 is aangenomen door de Europese Commissie.

Dataspaces bieden de structuur waarin data gedeeld kan worden in een ecosysteem. Dataspaces maken het de deelnemers aan een ecosysteem mogelijk om samen te werken, data uit te wisselen en datadiensten aan te bieden terwijl er wordt voldaan aan de strengste eisen op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Dataspaces hebben een federatieve opzet, hierdoor ontstaat er een gelijk speelveld voor alle bedrijven, ook de middelgrote en kleine.

Expertise Visma Connect

Het rapport benadrukt de expertise van Visma Connect, met name op het gebied van duurzaamheid (Green Deal), gezondheidszorg, en de publieke en financiële sector. Bovendien benadrukt het rapport hoe Visma Connect een rol kan spelen bij het beoordelen van de impact van regelgeving op data deelprojecten. Het beschrijft ook hoe Visma Connect bedrijven en overheden kan begeleiden bij het ontwikkelen van een Dataspaces-strategie. Daarnaast belicht het rapport de capaciteiten van Visma Connect in het opstellen en implementeren van technische specificaties voor gegevenstransacties en de ondersteuning voor cloudinteroperabiliteit.

Meer informatie en het volledige rapport op de website van het Centre of Excellence Data Sharing & Cloud: https://coe-dsc.nl/.


Related blog posts