Choose language

10 lenzen voor een beter zicht op informatie-uitwisseling

Informatie-uitwisseling is niet leuk, maar wel noodzakelijk. Net zoals we een gemeenschappelijke taal gebruiken om met andere mensen te communiceren, hebben bedrijven en toezichthouders een gestandaardiseerde manier nodig om dezelfde taal te gebruiken bij het uitwisselen van financiële en zakelijke informatie. Het gebruik van een gestandaardiseerde taal om informatie uit te wisselen is essentieel om compatibiliteit en begrip tussen alle deelnemers te garanderen.

In dit blog

Read further below 👇

Om een naadloze deelname aan de digitale samenleving te mogelijk te maken, is het van cruciaal belang dat er eenvoudige en betrouwbare mechanismen voor gegevensuitwisseling zijn. Gelijkwaardige is daarbij van groot belang, zodat alle mensen en organisaties in gelijke mate kunnen profiteren van en bijdragen aan de digitale samenleving. Om dit te bereiken is een robuuste oplossing nodig die een veilige en efficiënte gegevensuitwisseling tussen alle partijen mogelijk maakt.

Specialisten in informatie-uitwisseling

Bij Visma Connect zijn we specialisten in informatie-uitwisseling en gekwalificeerde rapportages. We ontwikkelen applicaties die de volledige levenscyclus van gegevensverzameling, het maken van XBRL-rapporten, validatie en verwerking bestrijken. Wij kennen de pijn, frustratie en zorgen met betrekking tot het vinden en implementeren van een stabiele, betrouwbare en efficiënte oplossing voor informatie-uitwisseling. Wij weten hoe overweldigend, duur en lastig het kan zijn om een oplossing voor informatie-uitwisseling te implementeren. Wij weten hoe cruciaal het is om ons te richten op het creëren van waarde voor iedereen die betrokken is bij het rapportageproces, omdat wij onze klanten helpen om dat te bereiken. 

10 Lenzen

Op basis van onze jarenlange ervaring hebben wij 10 lenzen bedacht waarmee we beter naar informatie-uitwisseling kunnen kijken: Door deze lenzen met u te delen, willen wij u helpen de inzichten te verwerven die u nodig hebt omuw weg te vinden in het steeds veranderende landschap van informatie-uitwisseling: 

  1. Expertise: Het succesvol automatiseren van rapportageketens vereist samenwerking, effectieve communicatie en gedeeld begrip tussen veel belanghebbenden. De 'Expertise' lens richt zich op het benutten van de collectieve kennis, vaardigheden en ervaringen van alle partijen om een soepel en efficiënt informatie-uitwisselingsproces te garanderen.
  1. Mensen: Een deel van wat informatie-uitwisseling zo complex maakt, is dat er verschillende belanghebbenden met uiteenlopende behoeften en uitdagingen bij betrokken zijn. De "mensen"-lens legt de nadruk op begrip voor alle betrokkenen, hun roll, de mogelijke belemmeringen waarmee zij worden geconfronteerd en de ondersteuning die zij nodig hebben om naadloze informatie-uitwisseling mogelijk te maken.
  1. Systemen: Er worden veel instrumenten en platforms gebruikt in de rapportageketen. De "systeemlens" analyseert de interfaces en normen die deze systemen gebruiken. Deze lens belicht eventuele compatibiliteits- of integratieproblemen die zich tijdens het informatie-uitwisselingsproces kunnen voordoen.
  1. Autorisatie en delegatie: Zoals we hierboven al beschreven, kunnen er veel mensen betrokken zijn bij het informatie-uitwisselingsproces. De lens "Autorisatie en delegatie" behandelt de kritische vragen rond de toegankelijkheid van informatie, zoals welke informatie toegankelijk moet zijn, hoe toegang moet worden geautoriseerd, wie verantwoordelijk is voor autorisaties, en of autorisatie gecentraliseerd of gedecentraliseerd moet zijn.
  1. Gegevensanalyse: Uit de gerapporteerde gegevens kunnen veel inzichten worden afgeleid. De "data analytics" lens onderzoekt de typen analyses die kunnen worden uitgevoerd, en de instrumenten en technieken die nodig zijn voor effectieve datagestuurde besluitvorming.
  1. Opslag en openbaarmaking: Het beheren van gegevens gedurende de gehele levenscyclus, van opslag tot opvraging en uiteindelijke verwijdering, is niet eenvoudig. Bij "opslag en openbaarmaking" wordt ingegaan op vragen rond het bewaren van gegevens, openbaarmaking, eenmalige opslag van gegevens (idealiter bij de bron), toegankelijkheid en schaalbaarheid, waarbij ervoor wordt gezorgd dat informatie op verantwoorde, veilige en efficiënte wijze wordt beheerd.
  1. Identificatie: Er zijn verschillende identificatiemethoden beschikbaar en haalbaar voor meldingsketens. De lens "Identificatie" evalueert hun geschiktheid en doeltreffendheid om een veilige en accurate informatie-uitwisseling tussen belanghebbenden te waarborgen.
  1. Grip: Het behoud van controle over de informatie-uitwisseling is van vitaal belang. De 'Grip'-lens kijkt naar de inzichten, bewijzen en controle-informatie die nodig zijn om het meldproces onder controle te houden en ervoor te zorgen dat alles soepel en transparant verloopt.
  1. Operatie: Stakeholders hebben ondersteuning nodig om een efficiënt informatie-uitwisselingsproces mogelijk te maken. De 'Operation' lens identificeert manieren om tot een hoogwaardige, kosteneffectieve oplossing te komen die de behoeften van alle bij de rapportageketen betrokken partijen in evenwicht houdt.

Herkent u een of meer van deze lenzen in uw informatie-uitwisselingsprocessen? In de komende weken zullen we op elk onderwerp dieper ingaan en meer details geven over welke trends en uitdagingen we zien wanneer we door elk van deze lenzen kijken.


Top 7 reasons

Top 7 reasons organisations are not adopting LCNC integration platforms and how to mitigate risk when they finally do

Low-code/no-code (LCNC) platforms are disruptive to many facets of a business: from altering how applications are developed, to assisting start-ups in reaching the market faster, to altering the business model so that architects and developers require little to no training to get started and add value to the platform from a commercial standpoint. RLees verder


Bekijk hier onze webinar opname terug

New call-to-action

Complex en lastig te implementeren

In de praktijk is informatie-uitwisseling complex en lastig te implementeren als u niet beschikt over de juiste partner om u op weg te helpen. Laten we samennaar uw rapportageproces kijken. Heeft u vragen over informatie-uitwisseling in rapportageketens? Neem dan contact op met een van onze experts en laten we het gesprek aangaan.

Meer weten?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Onze experts horen graag van je en willen je helpen om je zakelijke leven gemakkelijker te maken.

Neem contact opRelated blog posts