Choose language

Taxonomie gebaseerde dataverzamelingsoplossing voor Autoriteit Financiële Markten

Visma Connect heeft een openbare aanbesteding gewonnen voor het leveren van op taxonomie gebaseerde onderzoeken voor de Autoriteit Financiële Markten.

Om hun werk goed te kunnen doen, is informatie onmisbaar voor toezichthouders. Informatie wordt onder meer gebruikt om tot een oordeel en eventueel optreden te komen.  De Autoriteit Financiële Markten gebruikt verschillende methoden om informatie te verzamelen, waaronder vragenlijsten die periodiek of per geval worden uitgevoerd.

Visma Connect gaat voor de Autoriteit Financiële Markten een taxonomie ontwikkelen op basis van de XBRL-standaard. Een taxonomie is een woordenboek van de benodigde dataconcepten en de relaties tussen deze concepten. Deze taxonomie zal de basis vormen voor de ontwikkeling van de vragenlijsten.  Ook levert Visma Connect de interfacing-diensten (formulieren) waarmee de Autoriteit Financiële Markten informatie kan opvragen bij 8.000 financiële instellingen, banken en verzekeraars.

De XBRL-taxonomie maakt het eenvoudiger om gestandaardiseerde informatie op te vragen en deze vervolgens te verwerken en analyseren. Er is gekozen voor Visma Connect vanwege het hoogwaardige en flexibele platform. Ons team kan voldoen aan de unieke behoeften van de Autoriteit Financiële Markten en heeft uitgebreide ervaring op het gebied van Standard Business Reporting. "We zijn erg blij dat we deze aanbesteding hebben gewonnen en kijken ernaar uit om samen te werken met de AFM", zegt Mark Knijnenburg, Senior Business Consultant van Visma Connect.

Meer weten? Neem contact op

Related blog posts