Choose language

Databeschikbaarheid en data delen in de Zorg

Nationale visie en strategie- gezondheidsinformatiestelsel

Sinds Minister Kuijpers op 6 april zijn Nationale visie gezondheidsinformatiestelsel met de Tweede Kamer heeft gedeeld, staat data delen en digitalisering in de zorg hoog op de agenda van zorgverleners, beleidsmakers en ICT-leveranciers.

Het is slechts een kwestie van tijd voordat deze visie daadwerkelijk en letterlijk en figuurlijk zijn weg vindt naar de dagelijkse praktijk. De visie heeft als doel dat burgers kunnen meebeslissen over passende zorg, zorgverleners toegang hebben tot de juiste data om betere en veiligere zorg te bieden, en dat onderzoekers en beleidsmakers kunnen profiteren van beschikbare data om kennis te vergroten en effectief te sturen1.

In dit blog 

Lees hieronder verder 👇


New call-to-action

Deze visie komt juist op tijd want gebrekkige gegevensuitwisseling en beperkte toegang tot data zijn nu nog steeds grote uitdagingen in de zorg. De Federatie Medisch Specialisten heeft op haar website bijvoorbeeld een overzicht van maar liefst 450 casussen van gebrekkige gegevensuitwisseling gepubliceerd2. Dit zijn allemaal voorbeelden van hoe gebrekkige data-uitwisseling artsen daadwerkelijk in de weg zitten. Daarnaast ondervinden ook wetenschappelijke onderzoekers grote beperkingen in wat er momenteel mogelijk is. In augustus vorig jaar liep een vervolgonderzoek naar oversterfte tijdens de Corona-pandemie averij op door een gebrek aan toegang tot data3.

Zorg & ICT 2023

Afgelopen juni vond het Zorg & ICT 2023 health tech event plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Met meer dan 200 exposanten en keynotes van belangrijke sprekers, is dit evenement het jaarlijkse hoogtepunt op het gebied van zorgtechnologie in Nederland. Een van de zes hoofdthema's van het event was Databeschikbaarheid.

Databeschikbaarheid

Databeschikbaarheid is een cruciale pijler voor het realiseren van de visie op gezondheidsinformatie. Het delen van data stelt zorgverleners in staat om een completer beeld te krijgen van de patiënt en betere beslissingen te nemen. Het biedt onderzoekers de mogelijkheid om waardevolle inzichten te verkrijgen en beleidsmakers om gefundeerde besluiten te nemen.

White paper data delen in de zorg 

Wij werken momenteel aan een whitepaper over data delen en digitalisering in de zorg. Om input te verzamelen voor deze whitepaper, hebben we op Zorg & ICT de bezoekers gevraagd naar hun mening over dit onderwerp. We stelden hen twee eenvoudige vragen: "Wat gaat er goed?" en "Wat kan er beter?"

Aan de hand van deze vragen, ontstonden boeiende gesprekken met een hele reeks aan professionals die allemaal op hun eigen manier bezig zijn om de zorg te verbeteren. We spraken met zorgverleners, consultants, softwareontwikkelaars, managers en medewerkers van overheidsinstellingen. De verzamelde reacties geven een waardevol inzicht in de verschillende perspectieven en ideeën rondom dit belangrijke onderwerp. Hoewel we in de whitepaper uitgebreid ingaan op alle reacties, willen we hier alvast delen wat ons opviel.

Alle gesprekspartners benadrukken het belang van databeschikbaarheid, zij het met verschillende invalshoeken. Zo pleitte de manager van een ouderenzorg- en thuiszorginstelling voor het integreren van systemen van verschillende data- en softwareleveranciers, om op die manier één geïntegreerde oplossing te creëren. Deze visie sloot goed aan bij de wens van een consultant, die de behoefte aan meer eenheid benadrukte door te vertellen over het grote aantal koppelingen tussen systemen. De CEO van een zorginformatie- en communicatieplatform wees op het belang van een betrouwbare en tegelijk laagdrempelige identity provider. Dit om te waarborgen dat er geen onbevoegde personen en instanties toegang hebben tot zorg en patiëntendata. Daarnaast constateerde de CFO van een groot softwareplatform positieve ontwikkelingen in het bewustzijn rondom data delen, maar wees zij tegelijkertijd op de voortdurende versnippering binnen het zorglandschap. Een oplossing die zij hiervoor zag was het maken van afspraken over dataformaten en het eenduidig maken van data, zodat organisaties kunnen blijven met de systemen die ze al hebben en data toch uitgewisseld kan worden. 


Image of people attending a conference and listening to a presentationVisma Connect's key take aways van de XBRL Europe 2023 conferentie

Afgelopen mei was Visma Connect aanwezig op de XBRL Europe 2023 conferentie in Rome. In dit blog geven we je de belangrijkste trends, inzichten en take aways van de XBRL Europe 2023 conferentie met de nadruk op duurzaamheidsrapportage, financiële rapportage en ESAP.  Lees verder→


Positieve ontwikkelingen

Bovenstaande gesprekken tonen aan dat er veel positieve ontwikkelingen zijn op het gebied van data delen in de zorg, maar dat er nog hard gewerkt moet worden om de huidige belemmeringen op te heffen. Gelukkig is er overeenstemming over de oplossingsrichting. Om de veilige uitwisseling van informatie mogelijk maken is er behoefte aan: 

  1. Meer samenwerking en integratie tussen systemen 
  2. Laagdrempelige en betrouwbare identity providers
  3. Standaardisatie

Het bewustzijn omtrent data delen groeit, maar er is nog werk te verrichten om de versnippering in het zorglandschap te verminderen. In onze whitepaper zullen we dieper ingaan op deze en andere belangrijke thema's, waarbij we streven naar een beter begrip van de uitdagingen en mogelijke oplossingen op het gebied van data delen in de zorg.

Hoewel er uitdagingen zijn, zoals het samenbrengen van verschillende systemen en het waarborgen van privacy en beveiliging, is er een duidelijk momentum ontstaan voor het realiseren van het nationaal gezondheidsinformatiestelsel. Het delen van data in de zorg is geen luxe, maar een noodzaak om betere zorg te bieden, de patiënt centraal te stellen en innovatie te stimuleren.


1 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, "Nationale visie gezondheidsinformatiestelsel," 6 april 2023.

2 Federatie Medisch Specialisten, "Gebrekkige gegevensuitwisseling."

3 Nieuwsuur, “Vervolgonderzoek naar oversterfte moeilijk door beperkte toegang data,” 5 augustus 2022, https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2439513-vervolgonderzoek-naar-oversterfte-moeilijk-door-beperkte-toegang-data

Related blog posts