Choose language

Visma Connect wint aanbesteding Zorginstituut Nederland

Visma Connect wint aanbesteding Zorginstituut Nederland voor beheer, onderhoud en doorontwikkeling releasemodules iStandaarden en KIK-Starter.

Op de foto: Sander Odijk, Managing Director Visma Connect en Tessa van Hoof, Manager Team Informatiestandaarden & PPIM, Zorginstituut Nederland. 

Rijswijk / Amsterdam 04-10-203 - Visma Connect wint de aanbesteding van Zorginstituut Nederland voor het beheer, onderhoud en de doorontwikkeling van de technische modules die het Zorginstituut beschikbaar stelt aan de gebruikers van iStandaarden (de informatiestandaarden in de Wlz, Wmo, Jeugdwet en PGB-regeling) ter ondersteuning bij de implementatie van de nieuwe iStandaarden-releases en van het gegevensuitwisselingsplatform KIK-Starter.

ZN_Logo_online_ex_pos_nliStandaarden zijn informatiestandaarden op het gebied van zorg en ondersteuning. Met behulp van de iStandaarden bevordert Zorginstituut Nederland de digitale informatie-uitwisseling in de zorg. iStandaarden zijn een set van afspraken, regels en berichten over de manier waarop en de vorm waarin informatie wordt uitgewisseld. Aan de hand van deze standaarden kunnen organisaties in de zorg transparant en efficiënt informatie uitwisselen en zo beter beleid maken en efficiënter werken. 

Voor het programma KIK-V is de KIK-starter ontwikkeld. De KIK-starter is een tijdelijke voorziening waarvan ketenpartijen in de verpleeghuiszorg gebruik kunnen maken voor informatie-uitwisseling, zonder daarbij zorgaanbieders onnodig te belasten. De afnemers (vragende partij), waaronder onder andere zorgkantoren, de Nederlandse Zorgautoriteit (de NZa), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (de IGJ), kunnen gebruikmaken van de KIK-starter om vragen aan de zorgaanbieder te stellen. Voor meer informatie over programma KIK-V zie  .

"iStandaarden en KIK-V zijn belangrijke schakels in de zorg, en dat wij hier nu een bijdrage aan leveren door het doorontwikkelen en beheren van de releasemodules, maakt me trots," aldus Sander Odijk, Managing Director Visma Connect.

Visma Connect werd geselecteerd op basis van de goede dienstverlening, uitgebreide ervaring met gestandaardiseerd berichtenverkeer, het standaard leveren van hoge servicelevels en een goed passend plan van aanpak.

Veilige en gestandaardiseerde informatie-uitwisseling

Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling draagt bij aan het leveren van snelle en passende zorg. Daarnaast levert het waardevolle beleids- en stuurinformatie op voor de hele zorgketen. Visma Connect is dé specialist als het gaat om keteninformatie, gekwalificeerd berichtenverkeer en berichtenstromen. Visma Connect is onder meer actief bij de nationale zorginfrastructuur, het Landelijk Schakelpunt van VZVZ, de Belastingdienst en diverse toezichthouders.

Over het Zorginstituut nederland

Iedereen die in Nederland woont of werkt, heeft recht op goede zorg uit het basispakket. Ons zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Rijk en arm, jong en oud, gezond en ziek, in Nederland heeft iedereen toegang tot dezelfde zorg. We betalen daar allemaal aan mee, via premies en belastingen.

Het basispakket moet zorg bevatten die werkt tegen een redelijke prijs en past bij wat de patiënt nodig heeft. Tegelijkertijd is het belangrijk dat het basispakket ook in de toekomst toegankelijk blijft. Dat is waar Zorginstituut Nederland aan werkt: goede verzekerde zorg voor iedereen in Nederland, nu en in de toekomst. Meer informatie op de website van Zorginstituut Nederland. 

 

 

Related blog posts